Indien u een Nederlandse staatsburger bent en woont en / of werkt in Nederland, dan heeft u mogelijk recht op zorgtoeslag, in dit artikel vertellen wij graag het volgende; Wat is het, hoe u dit kunt aanvragen, wanneer wordt dit betaald?

Wat is zorgtoeslag

Zorgtoeslag is niets minder dan een maandelijks bedrag dat de overheid aan je betaalt om je op financiële gronden tegemoet te komen om je zorgpremie te kunnen bekostigen. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Wie weinig verdient, krijgt een hogere zorgtoeslag. En wie veel verdient, ontvangt een lagere zorgtoeslag. Ook de gezinssamenstelling kan bepalend zijn. Ben je alleenwonend, krijg je meer dan wanneer je samenwoont met je partner.

Ook heb je de norm- en de standaardpremie. Wanneer je normpremie lager uitvalt dan je standaardpremie kan je als verzekerde aanspraak maken op een toeslag ter grootte van het verschil tussen deze twee premies. De hoogte van de normpremie bedraagt 2,93 procent van het drempelinkomen. Dit moet je vermeerderen met de 5,435 procent van het toetsingsinkomen (in het geval dit boven het drempelinkomen uitkomt). Het drempel inkomen is niets anders dan je minimumloon.

Wanneer krijgt u zorgtoeslag

In principe heeft iedereen die minder verdient dan 35.059 euro in de maand recht op zorgtoeslag. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag werd in 2006 ingevoerd door de regering destijds. Zij vonden het belangrijk in het kader van het nieuwe zorgstelsel dat iedereen zijn of haar zorgverzekering kon betalen en achtte het noodzakelijk om een financiële tegemoetkoming in te voeren in de vorm van de zorgtoeslag.

Uitbetaling van de zorgtoeslag

De verzekerde ontvangt iedere maand rond de 20ste zijn of haar zorgtoeslag. Je ontvangt het bedrag dus nog voordat de maand begint. Hierdoor wordt iedere burger op tijd financieel gesteund om zijn zorgverzekering te betalen. Bij speciale gelegenheden, zoals feestdagen bijvoorbeeld, word je zorgtoeslag niet uitbetaald. Voorbeeld:  in de maand mei dit valt de 20ste op Eerste Pinksterdag, de dag daarna is het Tweede Pinkersterdag, waardoor je 22 mei de zorgtoeslag op je rekening krijgt bijgeschreven. Dit omdat die dag de eerst volgende werkdag is.