Wat zijn polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden behoren samen met de polis (inclusief uw gegevens) tot de verzekeringsovereenkomst, hier kunnen ook nog clausulebladen aan toegevoegd worden. In de polisvoorwaarden staan precies de voorwaarden wat er wel en niet onder de verzekering valt ofwel de uitsluitingen. Ook worden een aantal calamiteiten risico’s uitgesloten.

Wanneer ontvang ik deze polisvoorwaarden?

Afhankelijk van de verzekeraar ontvangt u de polisvoorwaarden schriftelijk of digitaal. In het geval dat u reeds aangesloten bent bij uw zorgverzekering zal u deze omstreeks November in de brief of mailbox aantreffen. Stapt u over naar een nieuwe zorgverzekeraar dan ontvangt u deze zo snel mogelijk nadat de aansluiting heeft plaatsgevonden.

Wat als ik het niet eens ben met de polisvoorwaarden?

Indien u een nieuwe zorgverzekering heeft afgesloten en na het lezen van de polisvoorwaarden erachter komt dat het bepaalde restricties heeft waar u zich niet in kunt vinden. Dan mag u ongeacht de reden binnen 14 dagen na het (online) afsluiten van de zorgverzekering de polis laten ontbinden.

Wat als de polisvoorwaarden tussentijds wijzigen?

Indien de zorgverzekeraar tussentijds de polisvoorwaarden wijzigt, dan heeft u het recht tot het opzeggen van deze zorgverzekering en mag u tussentijds wijzigen van verzekeraar. U kunt dan ieder moment de zorgverzekeraars gaan vergelijken en een nieuwe zorgverzekering afsluiten.