Het Persoonsgebonden Budget (Pgb) is recentelijk vaak in het nieuws geweest maar wat is het Pgb nou precies? Het Pgb is een subsidie van de overheid waarmee de mensen zelf zorg kunnen inkopen welke zij thuis nodig hebben. Dit kunnen verschillende vormen van zorg zijn zoals: persoonlijke verzorging, hulpmiddelen, begeleiding of intensieve verzorging en verpleging thuis.

Wie zorgt voor het PGB?

Er zijn verschillende vormen van het PGB die door verschillende instanties worden verzorgd:

  • Pgb via de zorgverzekeringswet (Zvw); dit is bedoeld voor de mensen die thuis verpleging en / of verzorging nodig hebben. Uw zorgverzekeraar bepaald of u recht heeft op de thuiszorg die u aanvraagt
  • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); dit is bedoeld voor mensen die begeleiding nodig hebben in huis of hulpmiddelen / voorzieningen. Dit gaat via de gemeente waar u woonachtig bent, deze maken een inschatting of u recht heeft op een aanpassing of begeleiding.
  • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz); dit is voor mensen die langdurige, intensieve zorg nodig hebben. Denk hierbij aan een opname in een verpleeghuis of instelling bij langdurige lichamelijke of geestelijke beperkingen.  Deze indicatie kan worden aangevraagd bij het CIZ een overheidsinstantie welke de persoonlijke situatie in kaart brengt en bekijkt of u in aanmerking komt. Bij ouderen
  • Pgb via de jeugdwet; dit is bedoeld voor kinderen die hul en of ondersteuning nodig hebben bij kortdurende opname, verzorging en of persoonlijke begeleiding. Het pgb via de jeugdwet kan bij de gemeente  waar u woonachtig bent worden aangevraagd.

Overstappen naar een nieuwe zorgverzekering?

Dat u gebruik maakt van ene Pgb heeft geen invloed in het overstappen naar een nieuwe zorgverzekering. Wel is het zo dat indien je een Pgb hebt vanuit de Zvw je deze opnieuw mot aanvragen bij de nieuwe verzekeraar. Vanaf 19 November kunt u starten met uw zorgverzekering vergelijken daar dan alle zorgverzekeraars de prijzen van de zorgpremie bekend hebben gemaakt.