Bij het woord “zorgverzekering” gaat het eigen risico eigenlijk gepaard, want als je gebruik gaat maken van zorg dan betaal je bijna altijd wel je eigen risico, er zijn echter uitzonderingen en wat is dan het verschil tussen het verplichte en vrijwillige eigen risico? Wat is het eigen risico 2016 en waarom betaal ik mijn eigen risico? In dit artikel zullen we het je allemaal uitleggen!

Het verplichte eigen risico

Het verplichte eigen risico 2016 bedraagt € 385,- per jaar, uiteraard moet dit nog even bevestigd worden op “prinsjesdag” maar het moet raar lopen wil dit minder of meer zijn. Dit is een bedrag dat wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse overheid en dit hangt samen met de nominale zorgpremie 2016.  Indien je zorg gaat gebruiken in 2016 dan kan het zijn dat bepaalde kosten onder dit verplichte eigen risico vallen, dit geldt overigens alleen voor de basisverzekering en bij verzekerden ouder dan 18 jaar, kinderen hebben dus geen eigen risico!

Het vrijwillige eigen risico

Je kan het eigen risico verhogen tot maximaal € 885,- in 2016, het verhogen van je eigen risico kan ongunstig uitpakken indien je kosten gaat maken. Het is namelijk zo dat indien je gebruik maakt van de zorg je dit gehele bedrag in een keer moet betalen aan je verzekeraar. Het is dus verstandig om dit alleen te doen indien je er bijna van overtuigd bent dat je niets gaat mankeren in 2016. Het voordeel dat het verhogen met zich meebrengt is dat je een korting tot maximaal € 20- per maand kan hebben afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Wanneer betaal je het eigen risico

In de volgende gevallen gaan de eerste kosten ten alle tijden van je eigen risico af:

 • Bij het gebruiken van medicatie
 • Als je bloed gaat prikken al dan niet via de huisarts
 • Bezoek van de spoedeisende hulp
 • Ambulancevervoer
 • Ziekenhuisbezoek, ook als je bent doorgestuurd door je huisarts

Bij de volgende zaken betaal je geen eigen risico:

 • Verzekerden tot 18 jaar
 • Huisartsenbezoek
 • Kraamzorg en verloskundigen
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg om en na een transplantatie
 • Ketenzorg en wijkverpleging

Aanpassen eigen risico

Ben je voornemens om bij je huidige zorgverzekeraar te blijven en niet over te stappen naar een nieuwe dan kan je wel je eigen risico aanpassen. Dit dien je uiterlijk voor 31 December 2015 door te geven aan je verzekeraar, vaak volstaat een telefoontje.

Eigen risico gespreid betalen

Het eigen risico kan voor velen een flinke kostenpost zijn en het is ook vaak iets waar men een betalingsregeling voor afsluit met de zorgverzekeraar. In principe dien je het bedrag in een keer te betalen aan je zorgverzekeraar na het gebruik maken van zorg. Ben je er nu al van overtuigd dat je het eigen risico gaat gebruiken of heb je die rekening binnen gekregen maar kan je hem niet betalen? Neem dan direct contact op met je zorgverzekeraar, vaak kun je met hen afspreken om dit in termijnen terug te betalen of vooraf in de zorgpremie mee te nemen zodat je dit gespreid kan betalen.

De premieverschillen tussen de zorgverzekeraars bij het verhogen van het eigen risico zijn op dit moment nog niet bekend .Wij raden u dan ook aan om pas vanaf 19 november te starten met uw zorgverzekering vergelijken.