De verzekeringsnemer sluit een verzekering af voor een bepaalde periode, in het geval van de zorgverzekering meestal een jaar, dit wordt ook wel de verzekeringsduur of contracttermijn genoemd. In September komt DSW met de prijs voor de zorgpremie 2016 (traditioneel gezien standaard de eerste zorgverzekeraar, een week na prinsjesdag.) Daarna zijn de zorgverzekeraars verplicht om voor 19 November 2015 alle data en prijzen van de zorgpremie 2016 bekend gemaakt te hebben en kunt u beginnen met het vergelijken van de zorgverzekeringen. U heeft dan tot 31 december de tijd om te switchen van zorgverzekeraar, heeft u zelf de oude verzekering opgezegd? Dan heeft u deze mogelijkheid tot 31 januari, let wel u dient dan vaak twee termijnen tegelijk te betalen bij de zorgverzekeraar.

Uitzonderingen tussentijds wijzigen / overtappen zorgverzekering

Beëindiging van werkgeverscollectief; Ben je gewisseld van baan en kan je bij je nieuwe werkgever deelnemen aan een nieuw werkgeverscollectief? Dan kan je de oude zorgverzekering opzeggen en je aansluiten bij de zorgverzekering van je nieuwe werkgever.

Wijzigen polisvoorwaarden / dekking; Indien de zorgverzekeraar gedurende de looptijd van het contract van de zorgverzekering haar polisvoorwaarden en / of dekking wijzigt in het nadeel van de verzekerde dan mag de zorgverzekering worden stopgezet en mag u veranderen van zorgverzekeraar.

Echtscheiding; Indien u gaat scheiden van uw partner en u gezamenlijk een polis heeft afgesloten dan heeft u het recht om deze te beëindigen en uzelf aan te sluiten bij een nieuwe zorgverzekeraar. U ontvangt hier automatisch bericht van indien uw huidige partner de verzekering heeft beëindigd.

18 jaar; Ben je 18 jaar geworden, dan kan je op de polis van je ouders blijven staan, alleen kost die vaak meer dan wanneer je een goedkopere zorgverzekering gaat afsluiten. Je kan dit doen vanaf het moment dat je 18 jaar geworden bent en sluit de verzekering af tot het einde van het jaar, daarna kan je opnieuw je zorgverzekering vergelijken.

Uit dienst treden; Kom je uit militaire dienst en ga je terug naar de burgermaatschappij? Ook dan dien je een zorgverzekering af te sluiten, dit is namelijk verplicht voor iedereen in Nederland.

Simpelweg sluit je dus een zorgverzekering af voor een heel jaar vanaf januari tot december en vanaf november kan je weer kijken naar de wijzigingen binnen de polissen en de prijs van de zorgpremie 2016.