Ja, de basisverzekering is verplicht voor iedere inwonende Nederlander, een aanvullende zorgverzekering is dit niet. Dit geldt overigens ook indien men hier werkt en loonbelasting betaald en in het buitenland woont.

Voor wie is een basisverzekering niet verplicht:

Er zijn wel een aantal uitzonderingen op de regel:

    • Militairen in actieve dienst
    • Gedetineerden, de overheid draagt zorg voor deze groep daar deze geen eigen rechten en plichten meer hebben.
    • Buitenlandse studenten, jonger dan 30 jaar indien ze voor een bepaalde tijd in Nederland verblijven zonder hier loon te ontvangen.
    • Gemoedsbezwaarden, deze personen kunnen zich uitsluiten op basis van hun religie of geloofsovertuiging echter heeft u dan ook geen recht meer op andere toeslagen.
    • Asielzoekers, deze hebben een eigen regeling (RZA) welke ondergebracht is bij zorgverzekeraar Menzis.

Is een basisverzekering verplicht voor kinderen

Ja, ook kinderen tot 18 jaar zijn verplicht tot het afsluiten van een zorgverzekering, echter vallen deze onder de polis van hun ouders en / of voogd. U kunt na de geboorte van uw kind aangeven bij uw zorgverzekeraar, bij welke polis u graag zou willen dat ze bijgeschreven worden en hier zullen ze dan gratis aan worden toegevoegd.

De basisverzekering is bij iedere zorgverzekering hetzelfde pakket, dit pakket wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse overheid, de kosten van de basisverzekering kunnen wel verschillen per zorgverzekering het is daarom raadzaam om ieder jaar uw zorgverzekering te vergelijken om te zien of u kunt besparen op de basisverzekering. U kunt er wel voor kiezen om korting te krijgen op de basisverzekering, dit kan door het eigen risico 2016 te verhogen, dit kan u gemiddeld een besparing opleveren van 20 euro per maand indien het hoogste vrijwillige eigen risico verkiest.