CZ beperkt de zorgpremie door inzet reserves.

 

Zorgverzekeraar CZ heeft het afgelopen jaar 576 miljoen euro van haar reserves ingezet om de zorgpremie te drukken. Dit levert een negatief resultaat op van 46 miljoen euro aldus het jaarverslag van de zorgverzekeraar.

Stijging aantal klanten bij CZ.

Het aantal klanten dat het afgelopen jaar hun zorgverzekering heeft afgesloten bij zorgverzekeraar CZ is gestegen tot 3,5 miljoen verzekerden. Een stijging van 61000 klanten was daarvoor noodzakelijk. De kosten van de verzekeraar stijgen hiermee door naar 8,52 miljard euro per jaar een totale stijging van 800 mijloen ten opzichte van het jaar ervoor. De kosten komen met name uit het bekostigen van de Wijkverpleging die is overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Inzet reserves wordt beperkt.

Het inzetten van de reserves om de zorgpremie 2017 te drukken wordt steeds lastiger, zolang het kan blijven ze het doen maar ook aan de reservepot zitten limieten. Zorgverzekeraars zijn namelijk bij wet verplicht om een gedeelte achter de hand te houden anders kunnen ze een negatieve financiële status krijgen waar een boeteclausule aan vast kan zitten.

Wat kunnen we verwachten van de zorgpremie 2017?

Tot dusverre zijn er nog niet veel zaken bekend over de hoogte van de zorgpremie voor 2017. Wel is er bekend geworden dat een aantal behandelingen in het basispakket zijn opgenomen per 2016 welke de kosten voor het basispakket 2017 zullen verhogen. Zodra wij meer informatie hebben over de hoogte van de premie zullen wij deze zo snel mogelijk publiceren op onze website. Vanaf 1 november 2016 zullen de zorgverzekeraars de prijzen van de zorgpremie bekend moeten maken waarna u kunt starten met het vergelijken van de zorgpremie.

Beoordeel het artikel!